FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK A RUNADDICT ALKALMAZÁSHOZ

A runaddict alkalmazás (továbbiakban: Alkalmazás) tulajdonosa a NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84., adószáma: 10492033-2-44) (továbbiakban: NN vagy Tulajdonos), üzemeltetője az NN Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. (székhelye:1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, adószáma: 11199001-2-42; cégjegyzékszáma: 01-10-043980) (továbbiakban: NN Szolgáltató vagy Üzemeltető).Általános információk

Az Alkalmazáshoz való hozzáférést és annak használatát az alkalmazandó jogszabályok és a jelen Felhasználási Feltételek és Adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban Felhasználási Feltételek) szabályozzák. Az Alkalmazást letöltők és használók (a továbbiakban: a Felhasználók) elfogadják a jelen Felhasználási Feltételeket. Amennyiben ezen Felhasználási Feltételeket és Adatkezelési Tájékoztatót nem fogadják el, nem jogosultak a regisztrációra és az Alkalmazás használatára.

A jelen Felhasználási Feltételekre a magyar jog az irányadó, tekintet nélkül a nemzetközi magánjog előírásaira. Az Alkalmazás Felhasználói kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a jogvitákra a magyar hatóságoknak és bíróságoknak legyen kizárólagos joghatóságuk a magyar jog alapján.

Szellemi tulajdon

Az Alkalmazás és valamennyi kapcsolódó védjegy, szerzői jogi alkotás és egyéb – akár bejegyzett, akár be nem jegyzett – szellemi tulajdon (a továbbiakban együttesen: Szellemi Tulajdon) tulajdonosa az NN és/vagy NN Szolgáltató, valamint az alkalmazáshoz kedvezményt nyújtó partnerek. A Felhasználók az Alkalmazást a Szellemi Tulajdon maximális tiszteletben tartásával jogosultak használni. A Szellemi Tulajdon kiterjed különösen, de nem kizárólagosan valamennyi szoftverre, logóra, márkajelre, márkanévre, fényképre, szövegre, grafikára, adatbázisra. A Szellemi Tulajdonnak tilos bárminemű megsértése, bitorlása, másolása, átdolgozása és tilos azt bármilyen egyéb módon megsérteni, azt jogosulatlanul felhasználni, továbbadni, megterhelni, azzal bármilyen módon rendelkezni, visszaélni. Ezen szabályok megsértése az Alkalmazás használati lehetőségeinek azonnali hatályú megszüntetése mellett a megfelelő jogi lépések megtételét – beleértve esetleges büntetőjogi lépések megtételét is – vonja maga után a Felhasználóval, más jogsértő személlyel szemben a Tulajdonos és/vagy a Szellemi Tulajdon egyéb jogosultjai által.

Használat

Az Alkalmazás Felhasználói 18 éven felüli természetes személyek lehetnek. Az Alkalmazás díjmentesen vehető igénybe, kizárólag privát, azaz nem üzletszerű módon és célra, kizárólag a jelen Felhasználási Feltételek szerint. Az Alkalmazás letöltéséért és használatáért az adatforgalmat biztosító szolgáltató külön díjat számíthat fel. Az ezzel kapcsolatos esetlegesen felmerülő költségek a Felhasználót terhelik. Az Alkalmazás főbb funkcióit a regisztrált Felhasználók jogosultak használni, de nem kizárólagosan, hanem a többi regisztrált Felhasználóval együtt, a felhasználási jog továbbadása nélkül. Ezen főbb funkciók például a következők: Kihívás indítás, Pont gyűjtés, Kedvezmény beváltás, Verseny jelentkezés, NN Move baleseti kiegészítő biztosítással rendelkező csoportos életbiztosítás igénylés. Az alkalmazás telepítésekor azonban regisztráció nélkül is lehetséges áttekinteni a kedvezményeket, futó naptárat, és példakihívásokat.

A Felhasználási Feltételek és az Alkalmazás működésének a módosítására, az Alkalmazás működésének a megszüntetésére a Tulajdonos bármikor jogosult, a Felhasználó előzetes értesítése nélkül. Az Alkalmazáshoz való hozzáférést a Tulajdonos bármikor visszavonhatja akár az adott Felhasználóra nézve, akár szélesebb körben vagy teljes körűen előzetes értesítés, figyelmeztetés nélkül.

Felelősségi szabályok

A Tulajdonos fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Felhasználó részéről bármilyen manipulációt, tömegesen generált letöltést, illetve az Alkalmazás szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Felhasználót azonnali hatállyal kizárja az Alkalmazás felhasználói köréből.

Az Alkalmazáshoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag az Üzemeltető által, illetve az Alkalmazást üzemeltető webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem az Alkalmazás részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a Felhasználó azonnali kizárását eredményezi.

Ha a Felhasználó az Alkalmazást használat közben bezárja, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Tulajdonos semmilyen felelősséget nem vállal. A Tulajdonos és az Üzemeltető a rendelkezésére álló eszközökkel biztosítja, hogy az Alkalmazás használata technikai szempontból biztonságosnak minősüljön. Az Alkalmazáshoz való csatlakozás miatt bekövetkező károkért, az internetes hálózat esetleges üzemkimaradásából, az elérési út hibájából, bármely nem várt technikai hibából eredő adatvesztésért, vírusból, vagy más károkért a Tulajdonos nem felelős. A Felhasználóknak minden esetben fel kell mérniük, hogy rendelkeznek-e az Alkalmazás használatához szükséges ismeretekkel, technikai követelményekkel és teljesítményekkel.

Technikai követelmények

Az Alkalmazás használatához szükséges technikai feltételek: Android operációs rendszer 4.0.3 vagy későbbi verziójával ellátott mobiltelefon vagy iOS operációs rendszer 9.0 vagy későbbi verziójával ellátott mobiltelefon, valamint minimum 100 MB szabad tárhely és a használathoz megfelelő sávszélességű internetelérés. A technikai feltételeket az Alkalmazás letöltéséhez és használatához a Felhasználónak kell teljesítenie. A technikai feltételek nem teljesüléséért a Tulajdonos nem vonható felelősségre. Ugyanígy nem vonható felelősségre a Tulajdonos az Alkalmazás használatából a készüléken bekövetkező adatvesztésért, meghibásodásért. A Tulajdonos kizár minden kártérítési felelősséget az Alkalmazáshoz csatlakozó minden külső szerver által nyújtott (kiemelten Facebook adatok átvétele) vagy megjelenített adattal, információval kapcsolatban is.

Az Alkalmazás telepítéssel, bizonyos funkciói pedig regisztrációt követően vehetőek használatba. A telepítés kizárólag a Google Play vagy az Apple App Store felületén keresztül engedélyezett. A mozgás adatok átvétele a Google Fitnesz vagy az Apple Egészség (Mozgás adatok) alkalmazáson keresztül történnek, ezen adatokat a Felhasználó egyéb mozgást mérő alkalmazásai is tölthetik, pl.: Endomondo, Strava, Runtastic, Runkeeper, Nike Run Club. Ezen harmadik fél által üzemeltett alkalmazások és Google Fitnesz vagy Apple Egészség között bekövetkező adatvesztésért, meghibásodásért a Tulajdonos és Üzemeltető nem vonható felelősségre.

Az Alkalmazás verziózott, a mobiltelefonon futó operációs rendszer – beállításoktól függően – rendszeresen keres frissítéseket. Amennyiben az Apple App Store, illetve a Google Play-en elérhető frissítés, az operációs rendszer felajánlja a frissítés lehetőségét. Az Apple App Store, illetve a Google Play és az operációs rendszer működéséért a Tulajdonos semmilyen felelősséggel nem tartozik.

Mobilkészülék cseréje során az Alkalmazás ismételt letöltése szükséges. Az új letöltés azonban nem igényel újabb regisztrációt és a korábbi, Alkalmazásban tárolt információk is elérhetőek maradnak bejelentkezést követően. Mobiltelefonszám cseréjekor a Felhasználónak nincs teendője az Alkalmazással kapcsolatban.

Regisztráció és tárolt adatok

Az Alkalmazásban pontok gyűjtése kihívásokon való részvétel teljesítésével, kedvezmények megszerzése, NN Move baleseti kiegészítő biztosítással rendelkező csoportos életbiztosítás igénylés, és futóversenyre jelentkezés indítása regisztrációt – azaz egyúttal a jelen Felhasználási Feltételek elfogadását – követően vehető igénybe.

A regisztráció két módon lehetséges: Facebook azonosító segítségével vagy email cím és jelszó megadásával. A regisztráció során megadott adatok helyességéért a Tulajdonos, illetve az Üzemeltető semminemű felelősséget nem vállal.

A regisztrációt követően Üzemeltető és/vagy Tulajdonos a Felhasználó részére az Alkalmazás működésével kapcsolatosan, különösen versenyjelentkezéssel kapcsolatos tájékoztatást, visszaigazolást, alkalmazás frissítésével kapcsolatos tájékoztató leveleket küldhet a Felhasználó e-mail címére.

A regisztráció során a Felhasználóról az email címén kívül tárolja a Tulajdonos és az Üzemeltető a Felhasználó mozgás adatait is, ehhez első telepítéskor hozzáférést kell adnia Google Fitnesz, vagy Apple Egészség alkalmazáshoz, melyet később bármikor visszavonhat az említett alkalmazásokban. Ha a Google Fitnesz telepítve van, és nem csak a mozgás adatbázis funkcióját használja a Felhasználó, akkor nem csak az edzések adatait, hanem az egyéb módon indított futás, gyaloglás, séta adatait is tároljuk. Az Apple Egészség alkalmazása esetében csak ‘Gyaloglás és futás’ mozgás adatait veszi át az Alkalmazás, ehhez kér jogosultságot első telepítéskor. Mozgás adatot az Apple Egészség esetében harmadik fél által fejlesztett alkalmazás is tud írni (pl. Nike Run Club, Strava, Endomondo, Runkeeper, Runtastic).

Az Alkalmazás adatbázisából előzetes értesítés nélkül törlésre kerülhet az a Felhasználó, aki az általa megosztott tartalmakkal megsérti harmadik fél személyiségi vagy egyéb jogait, valamint a szerzői jogot, bármilyen Szellemi Tulajdonnal kapcsolatos jogot vagy bármilyen egyéb jogszabály rendelkezéseit, kereskedelmi, üzleti célú hirdetéseket jelenít meg (ún. spam) formájában akár saját profiljával, akár a közösségi felületeken megosztott üzenetekkel, más Felhasználókat zaklat, megfélemlít, rágalmaz saját profiljával. Az Alkalmazás adatbázisából előzetes értesítés nélkül törlésre kerülhet az a Felhasználó is, aki az Alkalmazást saját nevében terjeszti, részben vagy egészben másolja, átdolgozza, a Szellemi Tulajdont bármilyen egyéb módon bitorolja, másolja, azzal visszaél, jogosulatlanul használja az Alkalmazás és a Tulajdonos védjegyeit (pl. runaddict logó), kárt tesz az Alkalmazásban bármilyen módon, pl. szoftverek és távközlési berendezések segítségével a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltakat bármilyen egyéb módon megszegi.

A Felhasználó bármikor kérheti regisztrációjának törlését írásban a hello@runaddict.hu email címre küldött levélben.

Értesítések

Az Alkalmazás használata során, a beépített üzenetküldő szolgáltatás segítségével értesítéseket kaphat a Felhasználó az Alkalmazással kapcsolatosan. A telepítést követően az első lépésként az Alkalmazás engedélyt kér a rendszerszintű értesítésekhez (Regisztráció elmaradásáról való értesítés, kihívások indításával kapcsolatos események, megszerzett pontokkal kapcsolatos események) ezeket lemondani a telefon operációs rendszerének Beállításaiban lehetséges. A regisztrációt követően az Alkalmazás Beállítások menüpontjában személyre szabhatja a Felhasználó a további értesítéseket. A következőket lehetséges ki-, illetve bármikor bekapcsolni: értesítőt küldünk, ha új kihívást töltünk fel, ha teljesíti egy kihívást a Felhasználó, ha le fog járni 2 nap múlva a Felhasználó kihívása; ha új kedvezményt töltünk fel az Alkalmazásba, ha le fog járni a Felhasználó pontokra beváltott Kedvezménye; ha új versenyt töltünk fel az Alkalmazásba.

Kedvezmények

Az Alkalmazásban egyidejűleg egy vagy akár több Kedvezmény áll a Felhasználók rendelkezésére. A kedvezmények a hozzájuk tartozó beváltási feltételekben foglaltak szerint kedvezményes árajánlatokat és/vagy egyéb ajánlatokat biztosítanak a Felhasználók számára.

A regisztrált Felhasználó a kihívásokon megszerzett pontokat Kedvezményekre válthatja. Az egyes Kedvezmények beváltásának feltételei az Alkalmazásban a Kedvezmény részletes oldalán találhatóak.

A Kedvezmény beváltása után a Kedvezménynél megjelenik egy egyedi vagy naponta frissülő számkód, vonalkód, vagy QR-kód, melyeknek segítségével lehetséges beváltani a kedvezményt a partnernél.

A Kedvezmény a legtöbb esetben adott időszakra szól, az időszak után már nem beváltható, ezért az Alkalmazás a határidő letelte után automatikusan letörli azt. A kedvezmény szolgáltatónál történő beváltását a Felhasználó jelezheti is a ‘Felhasználtam a kedvezményt’ gombra kattintva, ebben az esetben is törlődik a kedvezmény a Felhasználó alkalmazásából.

Az egyedi kedvezmények az Alkalmazás minden egyes megnyitásakor - megfelelő sávszélességű internetkapcsolat esetén – frissítésre kerülnek a Felhasználó részére szánt aktuális ajánlatnak megfelelően. Amennyiben az Alkalmazás a megelőző használat során nem került bezárásra vagy nem megfelelő sávszélességű internetkapcsolat miatt az aktuális kedvezmények nem kerültek frissítésre a Felhasználó mobiltelefonján, előfordulhat, hogy az Alkalmazásban megjelenhetnek már nem érvényes ajánlatok, amiért a Tulajdonos semmilyen felelősséget nem vállal.

Versenyekre jelentkezés

Az Alkalmazásban lehetősége van a Felhasználónak verseny nevezést elindítani. Ehhez az Üzemeltető közzé teszi az alkalmazásban a nagyobb versenyek beharangozóit és az elérhető távokat.

Ha az adott verseny szervezője rendelkezik webes regisztrációs felülettel, ahol a Felhasználó a nevezést véglegesítheti, akkor az Alkalmazás a nevezési felületre irányítja a felhasználót, ha az adott verseny szervező ilyen felülettel nem rendelkezik, akkor az Alkalmazás a ’Nevezek a versenyre’ gombra kattintás után egy automatikus e-mailt küld a Felhasználó email címével a verseny szervezőjének email címére.

Az Üzemeltető a versenyekre történő felkészülés érdekében a Felhasználó részére ingyenes, 2019. szeptember 19. napjáig tartó NN Move baleseti kiegészítő biztosítással rendelkező csoportos életbiztosítást ad –amennyiben a Felhasználó megfelel a feltételeknek - melyhez a verseny jelentkezés felületén szükséges adatok megadása. Az NN Move baleseti kiegészítő biztosítással rendelkező csoportos életbiztosítási szerződés biztosítási feltételei, igénybevételével kapcsolatos részletek a www.nn.hu/move oldalon ismerhetőek meg.

A verseny jelentkezés indítása után az Alkalmazásban az adott verseny a ’Nevezett versenyek’ kategóriába kerül egészen a verseny napjáig. A versenyek kiírásában történő változásokért (távok, útvonal, rajt vagy cél helyszín módosítása) az Üzemeltető nem vonható felelősségre, a Felhasználónak ezen részleteket a verseny szervező weboldalán, elérhetőségein szükséges figyelemmel kísérnie.

Külső hivatkozások

Az Alkalmazáson belül találhatók külső hivatkozások (linkek). A külső hivatkozások elhelyezése azonban nem jelenti automatikusan azt, hogy a Tulajdonosnak bármilyen kapcsolata lenne ezekkel a webhelyekkel, egyéb alkalmazásokkal vagy tulajdonosukkal. Az ilyen webhelyekkel, alkalmazásokkal és a rajtuk, illetve bennük szereplő információkkal kapcsolatban a Tulajdonos és az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

Külső alkalmazások és szoftverek

A Facebook alapú regisztrációval a Felhasználó elfogadja, hogy a Tulajdonos a Facebook-hoz csatlakozó szolgáltatásokat a Facebook irányelvei szerint kezeli. A Facebook irányelveiért és a Facebook működéséből adódó hibákért a Tulajdonost nem terheli semminemű felelősség. A Facebook szabályzatainak betartásáért a Felhasználó felel.

Az Alkalmazás az Apple AppStore, illetve a Google Play webáruházon keresztül tölthető le. Az Apple AppStore webáruházra vonatkozó általános szerződési feltételek az alábbi linken keresztül érhetők el: http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/hu/terms.html#privacy A Google Play webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételek az alábbi linken keresztül érhetőek el: https://play.google.com/intl/hu_hu/about/play-terms.html

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Apple App Store, illetve a Google Play-en keresztül letöltött Alkalmazás esetén az Apple App Store, a Google Play mindenkor érvényben lévő fenti linkeken elérhető általános szerződési feltételeit elolvasta, megértette és az abban foglalt rendelkezéseket, ide értve különösen az Apple App Store, a Google Play használatára vonatkozó rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek tekinti. Jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával, a Felhasználó elfogadja, hogy a Tulajdonosnak az Apple App Store, valamint a Google Play szabályzataira és működésére semmilyen ráhatása nincs. Amennyiben fenti szabályzatokban, vagy a társaságok működésében, továbbá az Alkalmazás letölthetőségében változás áll be, úgy a Tulajdonost nem terheli semmilyen felelősség. A Felhasználó nem élhet semmilyen, külső partner által üzemeltetett szoftver és alkalmazás (pl. iOS, Android, Google, Apple App Store, Google Play, Facebook, stb.) használatával kapcsolatban felmerülő, az Applikáció hibás működése által okozott kár megtérítésével kapcsolatban kártérítési igénnyel.

Garancia és kártérítés

Az Alkalmazás használatához a felhasználói oldalon szükséges – fent meghatározott vagy bármely egyéb - technikai feltételeket a Felhasználónak kell biztosítania, teljesítenie. Ezen technikai feltételek nem teljesüléséért a Tulajdonos nem vonható felelősségre. Ugyanígy nem vonható felelősségre a Tulajdonos az Alkalmazás használatából adódóan, a készüléken bekövetkező adatvesztésért, meghibásodásért. A Tulajdonos kizár minden kártérítési felelősséget az Alkalmazáshoz csatlakozó minden külső szoftver által nyújtott (így kiemelten Facebook adatok átvétele) vagy megjelenített adattal, információval kapcsolatban. A Tulajdonos nem vállal garanciát az Alkalmazás megszakításmentes működéséért, valamint vis major hibákért. Az ebből eredő adatvesztésért, tartalom vesztésért a Tulajdonos szintén nem tartozik kártérítési felelősséggel.

Egyéb rendelkezések

Jelen Felhasználási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok – különösen, de nem kizárólagosan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – rendelkezései az irányadóak.

Kapcsolat és támogatás

Az Alkalmazás támogatását az Üzemeltető végzi munkanapokon, 9:00 és 17:00 között. Az Alkalmazás működésével kapcsolatban a Felhasználó hello@runaddict.hu e-mail címre küldheti kérdéseit, amelyre az Üzemeltető a fenti időszakban válaszol.

2018. szeptember 20.

NN Biztosító Zrt.